งานวิชาการ

คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ ม. 2

คำอธิบายรายวิชาพระพุทธศาสนา ม.2

คำอธิบายรายวิชาเศรษฐศษสตร์ ม. 2

คำอธิบายรายวิชาหน้าที่ ม. 2

คำอธิบายรายวิชาภูมิศาสตร์ ม. 2

โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ ม. 2

โครงสร้างรายวิชา พระพุทธศาสนา ม. 2

โครงสร้างรายวิชา เศรษฐศาสตร์ ม. 2

โครงสร้างรายวิชา หน้าที่พลเมือง  ม.2

วิชาสังคมวิทยา.

ใบความรู้สังคมวิทยา

ใบงานสังคมวิทยา

ใบงานโครงงาน

หลักสูตรอาเซียน

หลักสูตรอาเซียนศึกษา

แผนการสอนอาเซียน ม.1

แผนการสอนอาเซียน ม.2

หลักสูตรอาเซียน ม. 3

กระทรวงศึกษาธิการกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

อาเซียนศึกษา

คำอธิบายรายวิชาอาเซียน ม.1-3

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ของนายกรัฐมนตรี

รวมสื่อการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

หนังสั้นจากนักเรียน

หลักสูตรแกนกลาง

มาตรฐานและตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาฯ ม. 1 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาฯ ม.1 ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาฯ ม.2

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาฯ ม. 4

คลังบทเรียน

คลังข้อสอบ

สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการ

รวมแผนการสอนสังคมฯ

แนะนำโรงเรียน53.ppt

แผนที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

แผนที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

คู่มือการปฎิบัติงานครู

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

รวมสื่อการรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ใบความรู้ที่ 3 แฟ้มสะสมงาน 

หลักสูตรลูกเสือสามัญ

หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

อบรมผู้กำกับลูกเสือ วันที่ 14 ก.ค. 2555

อบรมลูกเสือ
อบรมผู้กำกับลูกเสือ
ภาพครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ภาพครูเข้ารับการอบรมวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  14-18 พ.ค. 2555

สรุปรายการเอกสาร

สายงานการสอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s