รูปภาพ

เข้าค่ายลูกเสือม. 3

DSCN9363DSCN9467

ดูภาพเพิ่มที่ภาพเข้าค่ายลูกเสือ ม. 3

ศึกษาดูงานเวียดนาม 4-6 เม.ย. 58

DSCN6449ดูภาพเพิ่มที่ศึกษาดูงานเวียดนาม 4-6 เม.ย. 58

กีฬาสีภายในโรงเรียน ปี 57

ดูภาพเพิ่มที่ ….กีฬาสีภายใน ปี 57

ประชุมผู้ปครอง วันที่ 1 มิ.ย. 57

2014-06-02_073202

ดูภาพเพิ่มที่ …ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 1 มิ.ย. 57

เข้าค่ายลูกเสือม. 3

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ วันที่ 30 พ.ค. 57

DSCN0010

DSCN0026

ดูภาพเพิ่มที่….วันงดสูบบุหรี่

ทำบุญตักบาตรวันวิสาขาบูชา 12 พ.ค. 57

DSCN9956

ดูภาพเพิ่มที่ ….ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา 12 พ.ต. 57

ทัศนศึกษาสปป.ลาว วันที่ 2-6 พ.ค. 57

DSCN9578ดูภาพเพ่ิมที่ …..สปป.ลาว วันที่ 2-6 พ.ค. 57

งาน 1 ทศวรรษ EP

DSCN8574

ดูภาพเพิ่มที่ ….งาน 1 ทศวรรษ EP 22 ก.พ. 57

งาน “Ben 2 Academic Fair 2004” วันที่ 24 ม.ค. 57

DSCN8130

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดงาน

DSCN8148

ดูภาพเพิ่มที่งานนิทรรศการวิชาการ วันที่ 24 ม.ค. 57

งานวันเด็ก วันที่ 11 ม.ค. 57 ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวเปิดงานวันเด็ก

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวเปิดงานวันเด็ก

ดูภาพเพิ่มที่  งานวันเด็ก 11 ม.ค. 57

งานวันเด็ก วันที่ 10 ม.ค. 57 ที่โรงเรียนเบญจมฯ 2

DSCN7855

DSCN7849

ดูภาพเพิ่มที่ กิจกรรมวันเด็ก วันที่ 10 ม.ค. 57

ศึกษาดูงานโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว วันที่ 6 ม.ค. 57

DSCN7791คณะคุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ศึกษาดูงาน ร.ร.ราชวินิต

DSCN7821

ดูภาพเพิ่มที่……ศึกษาดูงานโรงเรียนราชวินิต

กีฬาสีปี 56

DSCN7576

DSCN7540

DSCN7606

ดูภาพเพิ่มที่ ……กีฬาสีภายในโรงเรียน ปี 2556

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม. 2

DSCN7275

DSCN7330

DSCN7333

ดูภาพเพิ่มที่…..กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม. 9-11 ธ.ค. 56

5 ธันวามหาราช 2556

DSCN6211 - CopyDSCN6215 - Copyดูภาพเพิ่มที่….http://samarn52.blogspot.com/2013/12/5-56_3.html

ค่ายสังคมศึกษาฯ วันที่ 28-29 พ.ย. 56

ค่ายสังคมศึกษาฯ

ค่ายสังคมศึกษาฯ

DSCN6147

DSCN6152

DSCN6154

DSCN6157ดูภาพเพิ่มที่…..http://samarn52.blogspot.com/2013/12/28-29-56.html

งานนมัสการหลวงพ่อโสธร วันที่ 14 พ.ย. 56

หลวงพ่อโสธรฯ

DSCN6062

ดูภาพเพิ่มที่ ….งานนมัสการหลวงพ่อโสธร

เข้าร่วมประชุมวิชาการ Smart Edugation วันที่ 11 พ.ย. 56

DSCN5878DSCN5885

ดูเพิ่มเติมที่…ประชุมวิชาการ Smart Education

งานทอดกฐินวัดดอนทอง วันที่ 9 พ.ย. 56

แห่กฐินDSCN5807

ถวายปัจจัยกฐินดูภาพเพิ่มเติมที่…ทอดกฐินวัดดอนทอง

ประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

วันที่ 11 กันยายน 2556

DSCN5124

DSCN5075

DSCN5049

นาย พิทักษ์ สมาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ได้รับรางวัล ผลการประกวด “Thailand Social Media Award 2013” รางวัลประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ในวันที่ 3 กันยายน 2556  ณ  ห้องประชุม สพฐ. 2  กระทรวงศึกษาธิการ

รับโล่ห์รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงิน 5,000 บาท

รับโล่ห์รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงิน 5,000 บาท จากนายชินภัทธ ภูมิรัตน  เลขากพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

2013-09-03_152714 2013-09-03_152847

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 9 ส.ค. 56)

2013-08-09_161224

2013-08-09_163250

DSCN3903

ทอดผ้าป่าการศึกษา

DSCN3742

DSCN3743DSCN3754

ค่าย”เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” วันที่ 7-9 มี.ค. 2556

ผู้อำนวยการวิชัย ธรรมเมธาพร

ผู้อำนวยการวิชัย ธรรมเมธาพร ทำพิธีเปิดค่ายอบรม

DSCN3570

DSCN3587DSCN3592DSCN3619

ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 7 กรกฎาคม 2556

ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง

 

DSCN2940DSCN2948

พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2

วันที่ 21 มิถุนายน 2556

ผ.อ.วิชัย ธรรมเมธาพร กล่าวรายงาน

ผู้อำนวยการวิชัย ธรรมเมธาพร กล่าวรายงาน ธนาคารโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2

นายนิวัตร น้อยมณี ผอ.สพม.มัธยมศึกษา เขต 6 กล่าวเปิดธนาคารโรงเรียน

นายนิวัตร น้อยมณี ผอ.สพม.มัธยมศึกษา เขต 6 กล่าวเปิดธนาคารโรงเรียน

s1

ผู้แทนธนาคารออมสินมอบของที่ระลึกให้ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร

ผู้แทนธนาคารออมสินมอบของที่ระลึกให้ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร

ผู้แทนธนาคารออมสินมอบของที่ระลึกให้ผอ.สาลี เกษมรัติ ประธานสถานศึกษา

ผู้แทนธนาคารออมสินมอบของที่ระลึกให้ผอ.สาลี เกษมรัติ ประธานสถานศึกษา

ร่วมลงนามMOU

ร่วมลงนามMOU

ร่วมลงนาม MOU

ร่วมลงนาม MOU

a13

a14 s1

โครงการค่ายเยาชนเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2556

ค่ายโครงการเยาวชน1คณะนักเรียน 5 โรงเรียน จำนวน 80 คน และคุณครู 10 ท่าน

รถปรับอากาศบริการนักเรียนที่เข้าค่าย

3พระพิคเนศ องค์ยืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

7รับของที่ระลึกจาก พนฯท่านโภคิน พลกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

6รับเกียรติจากนายโภคิน พลกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

พิธีไหว้ครู 13 มิถุนายน 2556

ไหว้ครู

ผอ.วิโร๗น์ ศรีโภคามอบทุนการศึกษา 100,000 บาท

ผอ.วิโร๗น์ ศรีโภคามอบทุนการศึกษา 100,000 บาท

กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 23 พ.ค. 56

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

ผ.อ.วิชัย ธรรมเมธาพร จัดเทียนธุูป

ผ.อ.วิชัย ธรรมเมธาพร จุดเทียนธุูปบุูชาพระ

DSCN1957

ค่ายสัมพันธ์ ม.1, ม.4 วันที่ 9-10 พ.ค. 56

7.8ฐานเพลงและเกม

2ฐานกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน

2.3

2013-05-10_120735ฐานคุณธรรมจริยธรรม

ประชุมสัมมนา

การประชุม 1

การประชุม 1

DSCN1401

นำเสนองานกลุ่ม

ประชุมสัมมนา

โครงการพัฒนาบุคลากร

สร้างความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตร การบริหารจัดการ ระบบคุณภาพ

วันที่ 25-27 มี.ค. 2556

อบรม

อบรม

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร วิทยากรบรรบาย

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร วิทยากรบรรบาย

คุณครูผู้เข้ารับการอบรม

คุณครูผู้เข้ารับการอบรม

ครูผู้เข้ารับการอบรม

ครูผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม

ครูผู้เข้ารับการอบรม

กีฬาสานสัมพันธ์ สพม. เขต 6 ครั้งที่ 1

DSCN0275DSCN0283DSCN0285

สีแสด 4

สีแสด 4

เข้าร่วมอบรมโครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ 5-8  มีนาคม  2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

ขึ้นรับ

ขึ้นรับเกียรติบัตร

ครูและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมม

ครูและนักเรียนที่เข้ารับการอบรม

วันเชิดชูเกียรติ คนดีศรีเบญจมฯ2

วันเชิดชูเกียรติ คนดีศรีเบญจมฯ2

คุณครูที่ได้รับรางวัลในวันเชิดชูเกียรติ คนดีศรีเบญจมฯ2

วันเกียรติยศ

วันเชิดชูเกียรติ คนดีศรีเบญจมฯ2

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง วาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมเมืองธานี

วันเชิดชูเกียรติ คนดีศรีเบญจมฯ2

วันเชิดชูเกียรติ คนดีศรีเบญจมฯ2

วันเชิดชูเกียรติ คนดีศรีเบญจมฯ2

วันเชิดชูเกียรติ คนดีศรีเบญจมฯ2

วันเชิดชูเกียรติ คนดีศรีเบญจมฯ2

อบรมการปฎิบัติงานโครงการธนาคารโรงเรียน

วันที่ 12-13 ก.พ. 2556

อบรมการรับฝากเงินของธนาคารออมสิน

อบรมการรับฝากเงินของธนาคารออมสิน

อบรมการรับฝากเงินของธนาคารออมสิน

ผ.อ.วิชัย ธรรมเมธาพร เปิดอบรมการรับฝากเงินของธนาคารออมสิน

นักเรียนเข้าอบรมการรับฝากเงินของธนาคารออมสิน

นักเรียนเข้าอบรมการรับฝากเงินของธนาคารออมสิน

จัดอบรมการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมาย

วันที่ 12 ก.พ. 2556

ศึกษาดูงานร.ร.กัลยาณวัตร วันที่ 25 ม.ค. 2556

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานโรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

ห้องราชวงศ์จักรกรี

ห้องราชวงศ์จักรี

ประชุมผู้ปกครองรอบ 2 วันที่ 20 มกราคม 2556

ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง

45ผู้ปกครอง

วันครู

วันที่ 16 ม.ค. 2556 ณ ม.ราชภัฎราชนครินทร์

คุณครูที่ไปร่วมงานและรับรางวัล

คุณครูที่ไปร่วมงานและรับรางวัล

 

คุณครูที่ไปร่วมงานและรับรางวัล

คุณครูที่ไปร่วมงานและรับรางวัล

กิจกรรมวันเด็ก วันที่ 14 ม.ค. 2556

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

นายกอบต.บางตีนเป็ดมอบเงิน

นายกอบต.บางตีนเป็ดมอบเงิน 20,000 บาท ให้กับรร.เบญจมฯ 2 เพื่อจัดงานวันเด็ก

นักเรียนมอลโล่ห์รางวัลให้กับผอ.โรงเรียน

นักเรียนมอลโล่ห์รางวัลให้กับผอ.โรงเรียน

รับโลห์จากสภานักเรียน

รับโล่ห์จากสภานักเรียน

ผอ.มอบเข็มเชิดชูเกียรติ

ผอ.มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้ประธานธนาคารความดี

ถ่ายภาพหมู่

ถ่ายภาพร่วมกัน

ผอ.จับรางวัลมอบรถจักรยาน

ผอ.จับรางวัลมอบรถจักรยาน

ผอ.จับสลากผู้โชคดี

ผอ.จับสลากผู้โชคดี

ผอ.มอบของรางให้กับผู้โชคดี

ผอ.มอบของรางให้กับผู้โชคดี

กิจกรรมรักการอ่าน

กิจกรรมรักการอ่าน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม. 2 วันที่ 10-12 ม.ค. 2556

เข้าค่ายลูกเสือม.2

เข้าค่ายลูกเสือม.2

ผอ.วิชัย ธรรมะเมธาพร

ผอ.วิชัย ธรรมะเมธาพร เป็นประธานเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม. 2

พิธีราชสดุดี

พิธีราชสดุดี

ฐานผจญภัย

ฐานผจญภัย

ประชุมกอง

ประชุมกอง

ฐานหระโดดหอคอย

ฐานกระโดดหอคอย

กิจกรรมคุณทำได้เพียงวันละบาท

กิจกรรมคุณทำได้เพียงวันละบาท

กิจกรรมคุณทำได้เพียงวันละบาท

รองผอ.มณฑา ถนอมสิงห์

รองผอ.มณฑา ถนอมสิงห์ กล่าวรายงานกิจกรรมคุณทำได้เพียงวันละบาท

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร กล่าวเปิดงาน กิจกรรมคุณทำได้เพียงวันละบาท

นักเรียนร่วมฟังธรรมและนั่งสมาธิ

นักเรียนร่วมฟังธรรมและนั่งสมาธิ

นักเรียนร่วมฟังธรรมและนั่งสมาธิ

นักเรียนร่วมฟังธรรมและนั่งสมาธิ

ผอ.ถวายของให้พระอาจารย์

ผอ.วิชัย ถวายปัจจัยและเครื่องสังฆทานให้พระอาจารย์

นักเรียนร่วมทำบุญ

นักเรียนร่วมทำบุญ

คณะครูและนักเรียนร่วมถ่ายภาพ

คณะครูและนักเรียนร่วมถ่ายภาพ

คณะครูและนักเรียนร่วมถ่ายภาพ

คณะครูและนักเรียนร่วมถ่ายภาพ

คณะครูและนักเรียนร่วมถ่ายภาพ

คณะครูและนักเรียนร่วมถ่ายภาพ

การอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล วันที่ 28 ธ.ค. 55

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร กล่าวรายงานการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าโรงเรียนมาตรฐานสากล

ผอ.สพม.เขต 6

ผอ.สพม.เขต 6 เป็นประะานเปิดการอบรม

ผอ.สพม.เขต 6

ผอ.สพม.เขต 6

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องโครงร่างขององค์กร

ครูที่เข้าอบรม

ครูที่เข้าอบรม

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร ต้อนรับผู้บริหาร จากม.โฮฟู ประเทศไต้หวัน

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร พาชมผลงานสภานักเรียนรร.เบญจมฯ 2

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร  พาชมกลุ่มสาระภาษาไทย

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเบญจมฯ2

DSCN8193

ประชุุมผู้ปกครอง

ประชุุมผู้ปกครอง

กีฬาสีภายในโรงเรียนเบญจมฯ2

กีฬาสีภายใน 55

กีฬาสีภายใน 55

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร กล่าวเปิดกีฬาสี

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร กล่าวเปิดกีฬาสี

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร กล่าวเปิดกีฬาสี

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร กล่าวเปิดกีฬาสี

สีฟ้า

สีฟ้า

สีแสด

สีแสด

สีเขียว

สีเขียว

สีชมพู

สีชมพู

สีแดง

สีแดง

กิจกรรมวัน BIG cleaning Day

และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555

พิธีเปิดการปลูกป่า

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร สาธิตขั้นการปลูกต้นไม้

ทำความสะอาดโรงเรียน

ทำความสะอาดโรงเรียน

รถน้ำมาร่วมทำความสะอาดรถน้ำมาร่วมทำความสะอาดโรงเรียน

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร ร่วมปลูกต้นไม้

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น Mss

ถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๕ ในช่วงกลางคืน

ถวายพระพรในหลวง

ถวายพระพรในหลวง ทีศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๕

ผอ.วิชัย กล่าวสดุดี

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

คณะครูแต่งชุดปกติขาวเตมยศ

คณะครูแต่งชุดปกติขาวเตมยศ

จุดเทียนธูปบุชาพระพุทธ

จุดเทียนธูปบุชาพระพุทธ

นั่งสมาธิ

นั่งสมาธิ

ผอ.วิชัย ใส่บาตร

ผอ.วิชัย ใส่บาตร

สอบธรรมสนาหลวง วันที่ 3 ธ.ค. 55

206

พระอาจารย์มาช่วยคุมสอบ

พระอาจารย์มาช่วยคุมสอบ

คุณครูคุมสอบธรรม

คุณครูคุมสอบธรรม

โครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสู้ภัยพิบัติแห่งชาติ (วันที่ 27 พ.ย. 55)

โครงการพัฒนาศักยภาพ Young Vulunteer by M0l

โครงการพัฒนาศักยภาพ Young Vulunteer by M0l  ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โครงการพัฒนาศักยภาพ Young Vulunteer by M0l

โครงการพัฒนาศักยภาพ Young Vulunteer by M0l

โครงการพัฒนาศักยภาพ Young Vulunteer by M0l

โครงการพัฒนาศักยภาพ Young Vulunteer by M0l

โครงการพัฒนาศักยภาพ Young Vulunteer by M0l

โครงการพัฒนาศักยภาพ Young Vulunteer by M0l

กิจกรรมงานแห่หลวงพ่อพุทธโสธร

ซ้อมเดินที่โรงเรียน

ซ้อมเดินที่โรงเรียน

วันที่ 16 พ.ย. 55  ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร มาปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผอ.รร.เบญจมฯ 2

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร แสดงความเคารพพระบรมสาทิศลักษณ์

ผอ.วิชัย  ธรรมเมธาพร ไหว้พระพุทธลีลา

ไหว้พระภูมิ เจ้าที่

ไหว้เจ้าพ่อดำทมิฬ

ลงชื่อปฎิบัติงานวันแรก

ห้องที่ทำงาน

ผอ.สาลี เกษมรัติ ประธานสถานศึกษา และประธธานสพม. 6 มอบดอกไม้

ครูกฤติกา ศรีคำดี ตัวแทนครูมอบดอกไม้

ประธานสภานักเรียนมอบดอกใม้ให้ผอ.

ผอ.วิชัย ธรรมเมธาพร กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี

งานเลี้ยงส่งอำนาจ ภักดีเสน่หา 13 พ.ย. 55

ภาพผอ.

ภาพผอ.2

ภาพผอ.3

วันที่ 14 พ.ย. 55  ผอ.อำนาจ ภักดีเสน๋หา ลานักเรียน

ภาพผอ.4

นายอำนาจ ภักดีเสน่หา ผอ.ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

เข้ารับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

จากศาสตราจารย์ดร.สุชาติ ธาดาดำรงเวช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 15  กันยายน  2555   ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์พัทยา จังหวัดชลบุรี

รับรางวัลต้นแบบสภานักเรียน

รับรางวัลต้นแบบสภานักเรียน ปี 2555

รางวัลต้นแบบสภานักเรียน ปี 2555

รับรางวัลต้นแบบสภานักเรียน ปี 2555

ภาพกิจกรรมสภานักเรียนมอบงานสู่รุ่นน้อง

งานสภานักเรียนมอบงานให้กับน้องใหม่

ภาพรับเกียรติบัตรชนะเลิศการทำพานไหว้ครู

รับเกียรติบัตรชนะเลิศจัดพานไหว้

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่

ทำบุญใส่บาตรในวันแม่

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

ทำบุญวันอาสาฬหบูชา

ทำบุญวันอาสาฬหบูชา

ทำบุญวันอาสาฬหบูชา

เทียนพรรษาที่จะนำไปถวายที่วัดดอนทอง

นักเรียนระดับชั้น ม. 2 ร่วมกันปลูกต้นไม้

นักเรียนระดับชั้น ม. 2 ร่วมกันปลูกต้นไม้

นักเรียนระดับชั้น ม. 3  ร่วมกันบำเพ็ญประประโยชน์ในโรงเรียน

ผอ.สพม เขต 6 เปิดงานอบรมหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ

อบรมวิทยากรแกนนำเลือกตั้งท้องถิ่น วันที่ 16 ก.ค. 55

อบรมวิทยกรแกนนำ วันที่ 16 ก.ค. 55

อบรมวิทยากรแกนนำ

ผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดฉะเชิงเทรากับนร. รร..เบญจมฯ2

ผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดฉะเชิงเทรากับนร.โรงเรียนเบญจมฯ2

กิจกรรมไหว้ครู

ไหว้ครู

ไหว้ครู

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ในการแข่งขันตอบปัญหาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ประชุมผู้ปกครอง 17 มิ.ย. 55

ประชุมผู้ปกครองนร. 17 มิ.ย. 55

ประชุมผู้ปกครองนร. 17 มิ.ย. 55

ประชุมผู้ปกครองนร. 17 มิ.ย. 55

ประชุมผู้ปกครองนร. 17 มิ.ย. 55

ประชุมผู้ปกครองนร. 17 มิ.ย. 55

ประชุมผู้ปกครองนร. 17 มิ.ย. 55

โครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน 12 มิ.ย. 55

อบรมเครือข่ายไร้พรมแดน

โครงการพัฒนาข้าราชการครู 14-18 พ.ค. 55

รดน้ำวันสงกรานต์

กิจกรรมวันปัฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศ

ร.ร.บ้านสระโบสถ์ มาศึกษาดูงานที่ ร.ร.เบญจมฯ2  วันที่ 2 มี.ค. 55

  เปิดบ้านอาเซียน

เปิดบ้านอาเซียน รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

เปิดบ้านอาเซียน

นำเสนอประเทศฟิลิปปินส์ ด.ญ.สองขวัญ รัตนจิตเจริญ ม. 2/10

กีฬาสี ร.ร.เบญจมฯ 2

กีฬาสี 1

กีฬาสี 3

กีฬาสี 3

กีฬาสี 2

กีฬาสี 1

กีฬาสี 2

กีฬาสี 3

กีฬาสี 4

กีฬาสี 5

กีฬาสี 6

กีฬาสี 7

ภาพการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายินเตอร์เน็ต

วันที่ 13-17 มิ.ย. 54

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s