ภาพกิจกรรมนักเรียน

ภาพกีฬาสี วันที่ 16 พ.ย. 2560

http://pichaisamarn.blogspot.com/

ภาพกิจกรรมค่ายวิชาการสังคมศึกษาฯ วันที่ 26-27 ก.ย. 2559

ภาพเข้าค่ายสังคมศึกษาฯ วันที่ 26-27 ก.ย. 2559

Advertisements