โรงเรียนสุจริต

อบรมต้านทุจริต สพม.เขต 6 วันที่ 19-20 เม.ย. 2562 

หลักสูตรต้านทุจริต ในระดับชั้นต่างๆ

ม. 1   ม. 2  ม. 3  ม. 4  ม. 5  ม. 6  สรุปหหลักสูตรต้านทุจริต   สื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต 

กิจกรรมเพื่อสังคม แบบฟอร์มบำเพ็ญประโยชน์

นำเสนอระดับชั้น การนำหลักสูตร้านทุจริตไปประยุกต์ไช้ในถานศึกษา

ระดับ ม. 3

ระดับ ม. 5

ระดับ ม. 2

ระดับ ม. 4

ระดับ ม. 6

ระดับ ม. 1

ดูภาพเติมที่ ..ภาพอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 19-20 เม.ย. 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตต้นแบบ นที่ ๓๐ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมอบรมเพิ่ม

คู่มือสร้างสำนึกพลเมือง สร้างสำนึกพลเมือง

สรุปกืจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) Project Citizen

ดูภาพเพิ่มที่ ภาพกิจกรรมสำนึกพลเมือง

คู่มือสร้างคนให้มีวินัย   คู่มือการสร้างคน

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน วันที่ 6-7 ก.ย. 59 ณ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ

20160906_091409

20160906_134114

ดูภาพเพิ่มที่ เข้าค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน วันที่ 6-7 ก.ย. 59 ณ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ

เข้าค่ายเครือข่ายแกนนำโรงเรียนสุจริต

วันที่ 15 สิงหาคม 2558

DSCN8205DSCN7992DSCN7993

ดูภาพเพิ่มที่นี่....ค่ายโรงเรียนสุจริต 15 ส.ค. 58

นำเสนอ BestPractive 22-26 ก.ย. 57

DSCN2664

DSCN2751

ดูภาพต่อที่…นำเสนอ Best 22-26 ก.ย. 57

ขยายเครือข่ายค่ายเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน

วันที่ 15-16 ส.ค. 57

2014-08-18_151200

2014-08-18_1513382014-08-18_1514062014-08-18_1514332014-08-18_1515172014-08-18_1515452014-08-18_1516312014-08-18_151656

ดูภาพเพิ่มที่ ….ดูภาพค่ายเครือข่ายโรงเรียนสุจริต

 เพลงโรงเรียนสุจริต 

 

อบรมเชิงปฎิบัติการ Best Practice วันที่ 1-3 เม.ย. 57

2014-04-03_151219

สมาชิกลุ่มทำงาน

สมาชิกลุ่มทำงาน

สมาชิกกลุ่ม Best Practice .. สมาชิกกลุ่ม

ดูภาพเพิ่มที่ ….Beat Practice วันที่ 1-3 เม.ย. 57

 

 

 นำเสนอผลงานกลุ่ม 

ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ขึ้นรับป้ายโรงเรียนสุจริตจากดร. สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

นวัตกรรม 225 โรงเรียน

ประชุมโรงเรียนสุจริตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 27-30 ส.ค. 56

2013-09-02_143115นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธฺิการ กพฐ มอบให้คุณ

2013-09-01_123441

2013-09-01_123344

2013-09-01_123826

2013-09-01_124013

2013-09-01_124152

2013-09-01_125041

ดูภาพต่อได้ที่    http://samarn52.blogspot.com/

กิจกรรมค่ายตนดีศรีแผ่นดิน วันที่ 7-9 สิงหาคา 2556

2013-09-01_112437นายวิชัย ธรรมเมธาพร บรรยายเรื่องการทุจริต

2013-09-01_112241คณะคุณครูแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2013-09-01_112215คณะคุณครูแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2013-09-01_112328คณะคุณครูแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2013-09-01_112349คณะคุณครูแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2013-09-01_112523ฟังบรรยายการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

d2พิธีเปิดอบรมค่ยเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน

d3d4d5d6d7d8d9d11a1a2a3a4a5a6a7a8a10a11a12a13a14a15a16a17a18a19

สามารถดูเพิ่มที่   http://samarn52.blogspot.com/2013/08/blog-post.html 

——–

การประชุมเชิงปฎิบัติการ วันที่ 6-9 พ.ค. 56

การประชุม 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

112

คุณ

113

นำเสนองานกลุ่ม

2

114

DSCN1470

ผศ.สนั่น มีขันหมาก

12

115

ประธานมอบเกียรติบัติ

คุณ

โฆษณา