อาเซียน

หลักสูตรอาเซียน

หลักสูตรอาเซียนศึกษา

แผนการสอนอาเซียน ม.1

แผนการสอนอาเซียน ม.2

กระทรวงศึกษาธิการกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

อาเซียนศึกษา

คำอธิบายรายวิชาอาเซียน ม.1-3

เกี่ยวกับอาเเชียน (ASEAN)

เปิดบ้านอาเซียน (ASEAN)

เพลง ASEAN

ชุดการแสดง 10 ประเทศ

แนะนำประเทศไทย

ท่องเที่ยว

เศรษฐกิจอาเซียนของไทย

ประชุมสภานักเรียนไทย ปี 55

VCD การประชุมสภานักเรียน ปี 2555

VDO การแสดงครูสภานักเรียนภาคใต้ ปี 2555

VDO การแสดงครูสภานักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555 (ตอน1)

VDO การแสดงครูสภานักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555 (ตอน2)

VDO การแสดงครูสภานักเรียนภาคกลาง ปี 2555

VDO การแสดงครูสภานักเรียนภาคเหนือ ปี 2555

VDO สภานักเรียน ปี 2555

VDO นำเสนอประเทศมาเซีย

ครูวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย) วิทยากรเรื่องทักษะการเป็นผู้นำ
นายศร ปิ่นอัษรสรสกุล วิทยากรบทบาทเยาวชนไทยเพื่อพัฒนาประชาธิไตย
ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง วิทยากรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
นายมีชัย วีระไวยชยะ      วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง
ร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล สภานร.กับบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองดีในระบอบปชต.
สมาชิกกลุ่มประเทศพม่า
สมาชิกประเทศต่างๆ ในอาเซียน
สมาชิกประเทศต่างๆ ในอาเซียน
สมาชิกสภานักเรียนในประเทศต่างๆ
สมาชิกสภานักเรียนในประเทศต่างๆ ในอาเซียน
สมาชิกสภานักเรียนในประเทศมาเลเซีย
สมาชิกสภานักเรียนในประเทศลาว
สมาชิกสภานักเรียนในประเทศต่างๆ ในอาเซียน
สมาชิกสภานักเรียนในประเทศต่างๆ ในอาเซียน
สมาชิกสภานักเรียนในประเทศต่างๆ ในอาเซียน
การแสดงของคุณครูภาคเหนือ
การแสดงครูภาคใต้
การแสดงครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้อำนวยการกิจกรรมนักเรียน  เป็นประธานเิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ

ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม  บรรยายเรื่อง การพัฒนการเป็นผู้นำ

นำเสนอของสมาชิกแต่ละกลุ่ม

นำเสนอของสมาชิกแต่ละกลุ่ม

สภานักเรียนปี 55  ประชุมสัมมนาคณะกรรมสภานักเรียน 22-27  ก.ค. 55

สถานปฎิบัติธรรม

เสถียรธรรมสถาน

เสถียรธรรมสถาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s